LOGIN

EasyEditPro: iedereen kan bladen maken - clubblad, magazine, vereniging

Biedt uw leden de mogelijkheid conform landelijke huisstijl een regionaal magazine te maken. Ik maak samen met de andere leden ons eigen regionaal magazine van onze landelijke vereniging. Met meerdere personen tegelijkertijd werken aan uw regionale magazine.

 

 

Bankrelatie ABN-AMRO Doetinchem, 47.04.18.885, BIC ABNANL2A, IBAN NL73ABNA047.04.18.885,

Bankrelatie ING, 2304046, BIC INGBNL2A, IBAN NL17INGB0002304046, BTWnr. NL 0012.07.428.B01.

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem nr. 09037629. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 8/2011 ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. Onderdeel van RSDB.

Lees hier ons Privacystatement en Cookie informatie